Sistema gráfico corporativo de Monky Media Publicidad

_Cliente: Monky Media Publicidad S.L.
_Producto: diseño de sistema gráfico corporativo.
_Diseño gráfico: María Castelao.
_Dirección de proyecto: Denís Mariño.
_Año de publicación: 2016.

Denís Mariño Beiras | Rúa Caldeirería, 10-2º. 15704. Santiago de Compostela | contacta>

Legal